UID: 832517**** vừa nạp thành công thẻ 200.000đ Game Pubg vào 4 phút trước UID: 200580**** vừa nạp thành công thẻ 100.000đ Game Pubg vào 3 phút trước UID: 550559**** vừa nạp thành công thẻ 300.000đ Game Pubg vào 8 phút trước UID: 372093**** vừa nạp thành công thẻ 50.000đ Game Pubg vào 6 phút trước UID: 319452**** vừa nạp thành công thẻ 200.000đ Game Pubg vào 6 phút trước UID: 920558**** vừa nạp thành công thẻ 500.000đ Game Pubg vào 8 phút trước UID: 531296**** vừa nạp thành công thẻ 200.000đ Game Pubg vào 3 phút trước UID: 268701**** vừa nạp thành công thẻ 100.000đ Game Pubg vào 6 phút trước UID: 804549**** vừa nạp thành công thẻ 100.000đ Game Pubg vào 1 phút trước UID: 935049**** vừa nạp thành công thẻ 200.000đ Game Pubg vào 7 phút trước
Mệnh giá UC
50.000 VNĐ 3 050 UC
100.000 VNĐ 9 900 UC
200.000 VNĐ 15 250 UC
500.000 VNĐ 50 100 UC


HỖ TRỢ NẠP THẺ
+ Nhanquahot.Com là đơn vị chính thức uy tín cung cấp cổng thanh toán UC Pubg bằng thẻ cào.

+ Chương trình Extra khuyến mãi chỉ áp dụng cho lần đầu tiên

+ Mọi thông tin tài khoản hoàn toàn được bảo mật theo tiêu chuẩn SSL

+ Sau khi nạp thành công, Quân Huy sẽ được nạp trực tiếp vào tài khoản sau tối đa 30 giây.