UID: 577547**** vừa nạp thành công thẻ 200.000đ Game Pubg vào 2 phút trước UID: 949443**** vừa nạp thành công thẻ 100.000đ Game Pubg vào 8 phút trước UID: 206512**** vừa nạp thành công thẻ 300.000đ Game Pubg vào 9 phút trước UID: 905609**** vừa nạp thành công thẻ 50.000đ Game Pubg vào 3 phút trước UID: 565273**** vừa nạp thành công thẻ 200.000đ Game Pubg vào 1 phút trước UID: 161395**** vừa nạp thành công thẻ 500.000đ Game Pubg vào 8 phút trước UID: 277680**** vừa nạp thành công thẻ 200.000đ Game Pubg vào 1 phút trước UID: 905737**** vừa nạp thành công thẻ 100.000đ Game Pubg vào 8 phút trước UID: 605812**** vừa nạp thành công thẻ 100.000đ Game Pubg vào 3 phút trước UID: 554266**** vừa nạp thành công thẻ 200.000đ Game Pubg vào 2 phút trước
Mệnh giá UC
50.000 VNĐ 3 050 UC
100.000 VNĐ 9 900 UC
200.000 VNĐ 15 250 UC
500.000 VNĐ 50 100 UC


HỖ TRỢ NẠP THẺ
+ nhanquahot.com là đơn vị chính thức uy tín cung cấp cổng thanh toán UC Pubg bằng thẻ cào.

+ Chương trình Extra khuyến mãi chỉ áp dụng cho lần đầu tiên

+ Mọi thông tin tài khoản hoàn toàn được bảo mật theo tiêu chuẩn SSL

+ Sau khi nạp thành công, Quân Huy sẽ được nạp trực tiếp vào tài khoản sau tối đa 30 giây.